CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG THS

Khóa học

Huấn luyện an toàn lao động các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6
Đối tượng huấn luyện: - Người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp, đơn vị làm công việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, ...
I. Đối tượng Người làm công tác An toàn, vệ sinh lao động (HSE) tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo qui định tại Điều 72 Luật An toàn vệ sinh lao động ...
28
Tháng 07

Huấn Luyện Kỹ Thuật An Toàn Cơ Khí

 By Admin    Bình luận
28
Tháng 07

Huấn Luyện An Toàn Trong Xây Dựng

 By Admin    Bình luận
29
Tháng 06

HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU

 By Admin    Bình luận
29
Tháng 06

Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Điện

 By Admin    Bình luận
29
Tháng 06

Huấn luyện an toàn trong sản xuất

 By Admin    Bình luận
Zalo
Hotline: 0973722418