Huấn luyện ATVSLĐ - Nhóm 1 - Cấp Quản Lý

30-06-2020

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

Đối tượng huấn luyện an toàn nhóm 1

Người quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ

  • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, phòng, ban, chi nhánh trực thuộc hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATVSLĐ
  • Phục trách bộ phân sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATVSLĐ
  • Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATVSLĐ

Người làm công tác quản lý tại sao cần phải học an toàn?

  • Nếu bạn là người làm công tác quản lý nghĩa là bạn đang là người đại diện cho người sử dụng lao động vì thế việc hiểu rõ hơn về công tác an toàn sẽ giúp bạn hỗ trợ tốt hơncho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động.
  • Ngoài ra, việc tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44 là đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật. Việc này thể hiện được bạn không chỉ là người có trách nhiệm với người lao động mà còn với cả cộng đồng. Tại sao lại như vậy?
STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN Thời gian huấn luyện (giờ)
Tổng số Trong đó
 thuyết Thực hành Kiểm tra
I Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 8 8 0 0
1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 6 6    
2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. 1 1    
3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 1 1    
II Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động 7 7 0 0
1 Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động. 1 1    
2 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa. 4 4    
3 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động. 1 1    
4 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. 1 1    
III Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện 1 1 0  
Tổng cộng 16 14    

Quý khách đăng ký khóa đào tạo huấn luyện an toàn nhóm 1 vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Quý khách cần thông tin chi tiết về khóa huấn luyện an toàn nhóm 1 vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Thông tin liên hệ: Công Ty TNHH Dịch Vụ An Toàn Lao Động THS

Trụ sở chính: 351/19 Quốc Lộ 13, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0973 722 418

Email: antoanths@gmail.com

Website: www.antoanths@gmail.com


Zalo
Hotline: 0973722418