Hà Nội: Nâng cao ý thức an toàn lao động trong doanh nghiệp

29-06-2020

DBTĐ dạy bơi kèm riêng theo hình thức nào?

  • Chúng tôi dạy bơi kèm riêng tại nhà bạn, hoặc tại hồ bơi gần nhà bạn (1 kèm 1).
  • Chúng tôi không có lớp dạy bơi tập thể (trừ khi tập thể đó là của bạn đăng ký, công ty bạn hay gia đình bạn).
  • Giáo viên chúng tôi trực tiếp đến hồ bơi của bạn hoặc hồ bơi gần nhà để thuận tiện di c

Zalo
Hotline: 0973722418