Huấn luyện An Toàn Nhóm 2 - Người làm công tác ATLĐ - VSLĐ

10-08-2020

HUẤN LUYỆN AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG
ĐỐI TƯỢNG: NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG (NHÓM 2) 

Lịch khai giảng khóa mới: 17/8/2020

I. Đối tượng
Người làm công tác An toàn, vệ sinh lao động (HSE) tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo qui định tại Điều 72 Luật An toàn vệ sinh lao động và Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP

II. Nội dung khóa học
Nội dung
: Theo qui định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP dành cho đối tượng nhóm 2 bao gồm:

2.1. Hệ thống chính sách pháp luật về ATVSLĐ

1.    Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.    Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

3.    Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

1.    Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2.    Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

3.    Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

4.    Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

5.  Công tác tự kiểm tra; điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động

6. Phân tích, đánh giá rủi ro; xây dựng kế hoạch phản ứng khẩn cấp; hệ thống quản lý ATVSLĐ

7. Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình đảm bảo ATVSLĐ; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ATVSLĐ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác ATVSLĐ

8. Công tác kiểm định, huấn luyện và quăn trắc MTLĐ; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ

9. Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động 

2.3. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

              Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị,các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn đối với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ 

Thời lượng

- Huấn luyện lần đầu 48 giờ

III. Hình thức đào tạo và học phí:

- Phần lý thuyết: (40 giờ)

- Phần thực hành và sát hạch: Tại trung tâm huấn luyện ở HCM (vào ngày chủ nhật).

3. Học phí:

- Học viên cũ và sinh viên: 750.000/HV

- Học viên mới: 1.250.000/HV

IV. Lịch Khai giảng: Thứ 2 (Tuần đầu tiên và thứ 3 hằng tháng)

Thông tin liên hệ: Công Ty TNHH Dịch Vụ An Toàn Lao Động THS

Trụ sở chính: 351/19 Quốc Lộ 13, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0973 722 418

Email: antoanths@gmail.com

Website: www.antoanths@gmail.com


Zalo
Hotline: 0973722418